Czego nie można wysłać w paczce do Anglii

 

 

Tutaj jest lista przedmiotów jakich nie można wysłac w paczce:

 

 

Towary o dużej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);

 

Broń palna;

 

Przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy;

 

Rzeczy przewożone pod plombą celną;

 

Gotówkę;

 

Żywe zwierzęta i rośliny;

 

Towary wymagające temperatury kontrolowanej;

 

Rzeczy łatwo psujące się;

 

Produkty lecznicze;

 

Komponenty do produkcji produktów leczniczych;

 

Narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne;

 

Materiały łatwopalne i wybuchowe;

 

Substancje żrące;

 

Zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

 

Organy ludzkie oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego;

 

Instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,

 

Rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub narażać inne Paczki na uszkodzenie i ubrudzenie;

Możliwe też jest że zawartość jest źle zapakowana wtedy paczka też nie zostanie przesłana; (Można sprawdzić jak się zabezpiecza paczki przed tej na tej stronie) 

 

Towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),

 

Produkty pochodzenia zwierzęcego(np.futro);